GUO LABORATORY 
Aging, Alzheimer's Disease, Biomarker, Neuroimaging

CN
PUBLICATIONS
(* Corresponding author)
2024


Anqi Li, Ruiyue Zhao, Mingkai Zhang, Pan Sun, Yue Cai, Lin Zhu, Hank Kung, Ying Han, Xinlu Wang*, Tengfei Guo*. “[18F]-D3FSP β-amyloid PET imaging in older adults and Alzheimer’s disease”, European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 2024, doi: 10.1007/s00259-024-06835-2.[Paper]


Zhen Liu, Dai Shi, Yue Cai, Anqi Li, Guoyu Lan, Pan Sun, Lin Liu, Yalin Zhu, Jie Yang, Yajing Zhou, Lizhi Guo, Laihong Zhang, Shuqing Deng, Shuda Chen, Xianfeng Yu, Xuhui Chen, Ruiyue Zhao, Qingyong Wang, Pengcheng Ran, Linsen Xu, Liemin Zhou, Kun Sun, Xinlu Wang, Qiyu Peng, Ying Han, Tengfei Guo* “Pathophysiology characterization of Alzheimer’s disease in South China’s aging population: for the Greater-Bay-Area Healthy Aging Brain Study (GHABS)”. Alzheimer's Research & Therapy 2024. doi: 10.1186/s13195-024-01458-z.[Paper] 


Yue CaiDai Shi, Guoyu Lan, Linting Chen, Yanni Jiang, Liemin Zhou, Tengfei Guo*. “Association of β-Amyloid, Microglial Activation, Cortical Thickness, and Metabolism in Older Adults without Dementia”.  Neurology 2024.doi:10.1212/WNL.0000000000209205.[Paper]


Guoyu Lan, Xuhui Chen, Jie Yang, Pan Sun, Yue Cai, Anqi Li, Yalin Zhu, Zhen Liu, Shaohua Ma, Tengfei Guo*. “Microglial reactivity correlates to presynaptic loss independent of β-amyloid and tau”. Annals of Neurology, 2024, DOI: 10.1002/ana.26885.[Paper]


Mingkai Zhang#, Haojie Chen#, Weijie Huang, Tengfei Guo, Guolin Ma, Ying Han*, Ni Shu*. “Relationship between topological efficiency of white matter structural connectome and plasma biomarkers across the Alzheimer’s disease continuum”. Human Brain Mapping, 2024, 45 (1): e26566. [Paper]


Xianfeng Yu, Xia Zhou, Zhengbo He, Beiqi He, Ke Wan, Min Wei, Tengfei Guo*, Ying Han*. “Sleep and APOE-ε4 have a synergistic effect on plasma biomarkers and longitudinal cognitive decline in older adults”. CNS Neuroscience & Therapeutics, 2024,30 (2): e14558. [Paper]


2023

Anqi Li, Jing Du, Yue Cai, Xuhui Chen, Kun Sun, Tengfei Guo*, "Body Mass Index Decrease Has a Distinct Association with Alzheimer’s Disease Pathophysiology in APOE Ɛ4 Carriers and Non-Carriers".  Journal of Alzheimer's Disease, 2023. vol. Pre-press, pp. 1-13.[Paper]


Guoyu Lan, Jing Du, Xuhui Chen, Qingyong Wang, for the Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative, Ying Han, Tengfei Guo*. “Association of APOE-ε4 and GAP-43-related presynaptic loss with β-amyloid, tau, neurodegeneration, and cognitive decline”, Neurobiology of Aging, 2023 (In Press)[Paper]


Jing Du, Anqi Li, Dai Shi, Xuhui Chen, Qingyong Wang, Zhen Liu, Kun Sun, and Tengfei Guo*. "Association of APOE4, Osteoarthritis, Β-Amyloid, and Tau Accumulation in Primary Motor and Somatosensory Regions in Alzheimer Disease." Neurology, 2023, 101(1): e40-e49. [Paper]


Guoyu Lan. and Tengfei Guo*, Reply to: “Aberrant GAP43 Gene Expression Is Alzheimer Disease Pathology-Specific”. Annals of Neurology, 2023, 93: 1049-1049. [Paper]


Yue Cai, Jing Du, Anqi Li, Yalin Zhu, Linsen Xu, Kun Sun, Shaohua Ma, Tengfei Guo*. Initial levels of β-amyloid and tau deposition have distinct effects on longitudinal tau accumulation in Alzheimer's disease”, Alzheimer’s Research & Therapy, 2023, 15, 30. [Paper]

2022

Guoyu Lan, Anqi Li, Zhen Liu, Shaohua Ma, Tengfei Guo*, and for the Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative. "Presynaptic Membrane Protein Dysfunction Occurs Prior to Neurodegeneration and Predicts Faster Cognitive Decline." Alzheimer's & Dementia (2022). [Paper]


Guoyu Lan, Yue Cai, Anqi Li, Zhen Liu, Shaohua Ma, Tengfei Guo*, and for the Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative. "Association of presynaptic loss with Alzheimer's disease and cognitive decline", Annals of Neurology (2022). [Paper]


Dai Shi, Siwei Xie, Anqi Li, Qingyong Wang, Hongbo Guo, Ying Han, Huaxi Xu, Wen-Biao Gan, Lei Zhang, Tengfei Guo* for the Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative. "APOE-ε4 modulates the association among plasma Aβ42/Aβ40, vascular diseases, neurodegeneration and cognitive decline in non-demented elderly adults." Translational Psychiatry (2022). [Paper]


Chenyang Jiang,  Qingyong Wang,  Siwei Xie,  Zhicheng Chen,  Liping Fu,  Qiyu Peng, Ying Liang,  Hongbo Guo,  Tengfei Guo*. "β-amyloid discordance of cerebrospinal fluid and PET imaging shows distinct spatial tau patterns. " Brain Communications (2022). [Paper]


2021

Tengfei Guo*, Susan M. Landau, William J. Jagust, for the Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative. "Age, vascular disease, and Alzheimer’s disease pathologies in amyloid negative elderly adults."Alz Res Therapy 13, 174 (2021).[Paper]


Yoon, Bora, Tengfei Guo, Karine Provost, Deniz Korman, Tyler J. Ward, Susan M. Landau, William J. Jagust, and Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative. "Abnormal tau in amyloid PET negative individuals." Neurobiology of Aging (2021).[Paper]Conferences


Tengfei Guo*, Susan M. Landau, William J. Jagust, for the Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative; CSF p-Tau/Aβ40 ratio predicts longitudinal hypometabolism and cognitive decline in amyloid negative elderly adults (Oral presentation). Alzheimer’s Association International Conference 2021, July 26-30, 2021, visually.


Dai Shi, Lei Zhang, Tengfei Guo, for the Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative; High precision plasma Aβ42/Aβ40 ratio detects early amyloid deposition in non-demented elderly adults. Alzheimer’s Association International Conference 2021, July 26-30, 2021, visually.

2020

Tengfei Guo*, Deniz Korman, Renaud La Joie, Leslie M. Shaw, John Q. Trojanowski William J. Jagust, Susan M. Landau, for the Alzheimer's . "Normalization of CSF pTau measurement by Aβ40 improves its performance as a biomarker of Alzheimer’s disease." Alzheimer's Research & Therapy, 12.1 (2020): 1-15.[Paper]  


Tengfei Guo*, Deniz Korman, Suzanne L. Baker, Susan M. Landau, William J. Jagust, for the Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative; "Longitudinal cognitive and biomarker measurements support a unidirectional pathway in Alzheimer’s Disease pathophysiology". Biological psychiatry, July 2020.[Paper 


Tengfei Guo*, Leslie M. Shaw, John Q. Trojanowski William J. Jagust, Susan M. Landau, for the Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative; "Association of CSF Aβ, amyloid PET and cognition in cognitively unimpaired elderly adults". Neurology, August, 2020.[Paper]  


Tengfei Guo*, Susan M. Landau, William J. Jagust, for the Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative, “Detecting earlier stages of amyloid deposition using PET in cognitively normal elderly adults”. Neurology, 2020, 94 (14) e1512-e1524.[Paper]    


Conferences  

Tengfei Guo*, Deniz Korman, Renaud La Joie, Leslie M. Shaw, John Q. Trojanowski William J. Jagust, Susan M. Landau, for the Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative; CSF p-Tau/Aβ40 adjusts for the variance of CSF production and predicts brain tau accumulation in Alzheimer’s disease. Alzheimer’s Association International Conference 2020, July 27-31, 2020.  


Tengfei Guo*, Susan M. Landau, William J. Jagust, for the Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative; CSF p-Tau detects cerebral tau accumulation earlier than tau PET in amyloid positive elderly adults. The 14th Human Amyloid Imaging, Miami, Florida, January 16-18, 2020.

2019

Conferences  


Tengfei Guo*, Susan M. Landau, William J. Jagust, for the Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative; Longitudinal amyloid, neurodegeneration and cognition in predementia elderly individuals with different ATN profiles. Alzheimer’s Association International Conference 2019, Los Angeles, Jul 14-18, 2019 (Oral presentation).  


Tengfei Guo*, Susan M. Landau, William J. Jagust, for the Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative; Detecting earlier stages of amyloid deposition using positron emission tomography in cognitively normal elder adults. The 13th Human Amyloid Imaging, Miami, Florida, January 16-18, 2019, (Oral presentation).

2018

Tengfei Guo*, Juergen Dukart, Matthias Brendel, Axel Rominger, Timo Grimmer, Igor Yakushev, for the Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative, “Rate of β-amyloid accumulation varies with baseline amyloid burden: Implications for anti-amyloid drug trials”. Alzheimer's & Dementia, (Featured Article). 2018, 14(11): 1387-1396.[Paper]

2017

Tengfei Guo, Matthias Brendel, Timo Grimmer, Axel Rominger, and Igor Yakushev. "Predicting regional pattern of longitudinal β-amyloid accumulation by baseline PET." Journal of Nuclear Medicine 58, no. 4 (2017): 639-645.[Paper]

2016

Conferences


Tengfei Guo*, Matthias Brendel, Timo Grimmer, Axel Rominger, Igor Yakushev, for the Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative; Baseline amyloid PET predicts spatial pattern of beta-amyloid accumulation over time. The Society of Nuclear Medicine & Molecular Imaging (SNMMI) 2016 Annual Meeting, San Diego, June 11-15, 2016, (Oral presentation).

2015

Tengfei Guo, Hangdao Li, Yifan Lv, Hongyang Lu, Jinhai Niu, Junfeng Sun, Guo-Yuan Yang, Chuancheng Ren,and Shanbao Tong. "Pulsed Transcranial Ultrasound Stimulation Immediately After The Ischemic Brain Injury is Neuroprotective". IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 62.10 (2015): 2352-2357.[Paper]