GUO LABORATORY 
Aging, Alzheimer's Disease, Biomarker, Neuroimaging

CN
Journal Club (February 11, 2022)
Posted onFeb 11,2022

1.     Yanyan Jia, Yimeng Zhao, Tsukasa Kusakizako, ..., Osamu Nureki, Motoyuki Hattori, Zhiqiang Yan (2020). TMC1 and TMC2 Proteins Are Pore-Forming Subunits of Mechanosensitive Ion Channels. Neuron.

 

Reporter: Dr. Zhen Liu